***Készlethiányos PUIG termékeink szállítási ideje a gyár nyári szabadsága miatt szeptember elején teljesülnek***

ÁSZF

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

A Mototyling Kft. használatára, megrendelések leadására és a létrejövő adásvételi szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a következő hivatkozáson éri el:

Motostyling  ÁSZF

Általános rendelkezések

Az eladó neve: Motostyling Kft.

Székhelye: 1042 Budapest, Árpád út 90-92.

Adószáma: 27930625-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-357657

Telefonon: +36 (70) 500-4001

E-mail cím: info@motostyling.hu

Üzletünk címe, és nyitva tartása:

Motostyling Bt. 1042 Budapest, Árpád út 90-92. Nyitva: H-P 9:30-17:30, SZ. 9:30-12:30 V Zárva

Szerződés nyelve: Magyar

A Motostyling Kft. motor felszereléssel, illetve kiegészitő termékek kereskedelmével foglalkozó betéti társaság. A Motostyling Kft. az általa üzemeltetett internet oldalon található webáruházon (www.motostyling.hu) keresztül jogviszonyba lép a Vevővel, mely jogviszony részletes szabályozásaként felek jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltakat fogadják el, illetve az itt közölteket magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

Az ÁSZF célja a tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásra és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony szabályozása.

Jelen szerződési feltételek 2020.május 21. napjától hatályosak.

INTERNETES OLDALUNK HASZNÁLATÁVAL ÖN AUTOMATIKUSAN ELISMERI AZ ÁSZF-BEN RÖGZÍTETT FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN HASZNÁLATI FELTÉTELEINKKEL NEM ÉRT EGYET, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA INTERNETES ÁRUHÁZUNKAT!

Üzletszabályzat

Webáruházunkban amennyiben ez nincs külön kiemelve, áraink mindig bruttóban értendők, tehát tartalmazzák a 27% ÁFA-t. Az általunk hirdetett és megjelentetett tartozékok, illetve alkatrészek nagyrészt megtalálhatóak raktárkészletünkben és azonnal megvásárolhatóak, illetve megrendelhetőek. A személyes átvételtől eltérő vásárlás esetén a postai és utánvételes szállítások átfutási ideje az igénybe vett kézbesítő rendszer függvénye, az átfutási időt garantálni a Motostyling Kft. nem tudja. Ajánlataink minden esetben a készlet erejéig érvényesek, fenntartjuk a jogot áraink előzetes bejelentés nélküli változtatására. A megrendelést követően a szerverünk egy automatikus válaszlevelet küld a megrendelő részére, melyben értesítjük, hogy a megrendelést társaságunk fogadta. Ez a válaszüzenet nem minősül a megrendelés visszaigazolásának, a szerződés létrejötte az automatikus válaszlevél elküldésével nem állapítható meg. A megrendelés fogadását, és feldolgozását követően munkatársunk egy újabb elektronikus üzenetben értesíti a megrendelőt ennek eredményéről. Amennyiben társaságunk a megrendelést teljesíteni tudja, úgy ennek feltételeiről a második e-mail üzenetben vagy telefonon értesítjük. A megrendelés teljesíthetősége esetén, a szerződés ez utóbbi elektronikus üzenet elküldésével jön létre.

Az oldalak használata

A Motostyling Kft az általa üzemeltetett internet oldalakon (a továbbiakban oldalak) található anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. Az itt található anyagok módosítása, reprodukciója, nyilvános közzététele, bemutatása, terjesztése, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló, vagy kereskedelmi célzatú felhasználása bűntető eljárást vonhat maga után. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más internet oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos a Motostyling Kft. előzetes engedélye nélkül. Az oldalakon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi és egyéb jogszabályokba ütközhet. A jelen feltételek bármilyen megszegése értelmében Ön az oldalak használatára vonatkozó engedélyt automatikusan elveszíti és az innen korábban szerzett minden információt köteles haladéktalanul megsemmisíteni.

Az oldalon található termék képek csak illusztrációk az ebből fakadó félreértés miatt felelősséget nem vállalunk.

Személyes adatok

Amennyiben Ön olyan információt közöl ezeken az oldalakon, amelyekkel az Ön személye azonosítható, mind Ön, mind a Motostyling Kft. elfogadja, hogy ezeket az információkat a Motostyling Kft. internetes Adatvédelmi Nyilatkozatának és a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő bánásmódban részesíti.

Felhasználói közlemények közzététele

Az Ön által a jelen oldalakra küldött vagy átvitt anyagok, információk vagy egyéb közlemények (közlemények) nem tekintendők sem titkosnak, sem a szellemi alkotásokat megillető jogi védelem alatt állónak. A Motostyling Kft. ezen. közleményekkel kapcsolatosan semmiféle kötelezettséget nem vállal. A közlemények elküldésével Ön beleegyezik, hogy a Motostyling Kft. által ezen, közlemények és minden ehhez kapcsolódó objektum, mely bármilyen módon adat, vagy információ közlésére alkalmas, kereskedelmi vagy egyéb célra szabadon másolható, közzé tehető, terjeszthető, módosítható, illetve egyéb módon, szabadon felhasználható. Tilos bármely jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző anyagok jelen oldalakra, illetve a jelen oldalakról történő elküldése vagy átvitele, tárolása.

Panaszkezelés módja:

Amennyiben az Eladó és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre a Vásárlónak:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. Minden üzletünkben megtalálható a Vásárlók könyve, a bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol a Vásárlónak.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Vásárló úgy érzi, hogy fogyasztói jogai sérülnek, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet az illetékes békéltető testületnél.

Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Az Eladónál a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. Természetesen napi munkánkban mérvadónak tartjuk a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényt.

A távollevők közötti szerződésekről

A Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 2018. január 1. napján lépett hatályba. A rendelet fő célja a fogyasztók védelme. A polgári jog általános szabályaitól eltérően a fogyasztó hallgatólagos elfogadó nyilatkozatát, illetve nyilatkozatának hiányát nem lehet ráutaló magatartásként értelmezni. Az áru illetve szolgáltatás ellenértékét az Eladó csak megrendelés esetén követelheti. A Vásárló a rendeletben biztosított jogairól érvényesen nem mondhat le, eltérni ezektől csak a Vásárló javára lehet. Ilyen fogyasztóvédelmi szabály az Eladót terhelő tájékoztatási kötelezettség is. Ha telefonon tesz ajánlatot, úgy annak kezdetekor közölnie kell nevét, székhelyét, telefonszámát, és a szerződéskötésre irányuló szándékát. Legkésőbb a szerződés megkötésekor írásbeli úton köteles közölni saját adatait; a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságait, az ellenszolgáltatást az esetlegesen hozzá kapcsolódó fizetési kötelezettségekkel, a fizetés, szállítás vagy teljesítés egyéb feltételeit; az elállás feltételeit; távközlő eszköz alapdíjtól esetlegesen eltérő díját; az ajánlati kötöttség idejét; valamint folyamatos vagy ismételt teljesítés esetében a szerződés legrövidebb időtartamát.

A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a törvény szerint meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A vásárló elállási vagy felmondási jogát a terméknek, vagy több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek, vagy több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvételi napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja.

Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján az info@motostyling.hu mail címre) az Eladó címére. Ha a Vásárló emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

ELÁLLÁSI JOG MINTATÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT

Elállási/Felmondási nyilatkozat letöltés

Sérült, hiányos csomagolás, illetve nem megfelelő kezelésből kifolyó sérülések esetén csak a sérülések, hiányok pótlásának értékcsökkenésével tudjuk a vételárat visszautalni. Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerülő visszaküldési költségek a vásárlót terhelik. Amennyiben a visszaküldött csomag a fenti feltételek mindegyikének megfelel, a Motostyling Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti. Amennyiben a vásárló nem a boltjainkban való áruátvételi módot választja, akkor elállás esetén a szállítási költséget nem áll módunkban visszatéríteni.

A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. Portóval terhelt csomagokat nem áll módunkban átvenni.

A terméket eredeti, sértetlen állapotában szükséges az eredeti számlával együtt visszaküldeni a számlán szereplő elérhetőségre.

Az Eladó azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Nem rendeltetésszerű használat, mely esetben az áru újbóli értékesítésre nem kerülhet.

Az elállási jog nem illeti meg a Vásárlót, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően,ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztótudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti, vagy olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 14 napos elállási jog szerinti határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ,vagy olyan nem előre gyártott termék esetében,amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, vagy olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; vagy lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adás-vétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;vagy a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztókifejezett,előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Ha a meghatározott áru nem áll rendelkezésre, illetve a szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, úgy erről köteles a fogyasztót haladéktalanul értesíteni, valamint a befizetett pénzösszeget 30 napon belül visszatéríteni. Ez természetesen még nem mentesíti az egyéb szerződéses kötelezettségei alól. Ha a vállalkozás szerződésszerűen helyettesíthető áruval vagy szolgáltatással teljesít, és a fogyasztó elállási jogát a rendelkezésre álló határidőn belül gyakorolja, úgy a visszaállítással kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

A Vásárló az Motostyling Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

A Vásárló – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?

A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Vásárló az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Motostyling Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kapcsán készült tájékoztatók és nyilatkozatminta

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet rendelkezik a következők szerint. A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt külön kérés nélkül jótállási jegyet átadni. A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

a forgalmazó nevét és címét,

a fogyasztási cikk megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá ahol alkalmazható azonosításra alkalmas részeinek meghatározását,

a gyártó és külföldről származó termék esetén az importáló nevét, címét,

a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit,

a vásárlás vagy az üzembe helyezés időpontját.

A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:

a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, 

a hiba okát és a javítás módját, 

a fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,

a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját

a jótállás a kijavítás időtartamával meghosszabbított új határidejét.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket a járművek kivételével az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le és felszerelésről, valamint az el és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének

a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Ha a Vásárló szavatossági igényt kíván érvényesíteni a Vásárló szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a vásárlói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vásárló bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

A forgalmazó a Vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

a Vásárló nevét, címét,

a megvásárolt cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,

a vásárlás időpontját,

a hiba bejelentésének időpontját,

a hiba leírását,

a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,

a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vásárlónak át kell adni. Ha a forgalmazó a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót. A forgalmazó köteles a Vásárlót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében az áru tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

A forgalomba hozó felelős a fogyasztóval szemben azért, hogy az áru annak átadásakor megfelel a törvényes vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A gyártó, illetve a forgalmazó mentesül a felelősség alól, ha

a fogyasztó már a szerződéskötéskor tudott a hibáról, és ennek ismeretében is megkötötte a szerződést;

a fogyasztó észreveszi, hogy a kötelezett hibásan teljesített, és ezt nem közli időben, akkor az ebből eredő kárért nem felel.

a fogyasztó szavatossági jogait az olyan hibák tekintetében érvényesítheti, amelyek a teljesítés időpontjában már megvoltak, és két éven belül felszínre kerültek.

Használtcikkeknél ez a határidő az eladó és a fogyasztó közötti megállapodással egy évre lerövidíthető.

e-mail: info@motostyling.hu

Amennyiben további kérdés vagy kérés merülne fel egy megrendeléssel kapcsolatosan, úgy munkatársaink készséggel állnak szíves rendelkezésükre!