11. Motoros Búcsú Rövid Beszámolója

2017-05-22 17:03:14
11. Motoros Búcsú Rövid Beszámolója kép

Ismét eltelt egy újabb motoros búcsú, teli jó érzésekkel, pozitív gondolatokkal, sok-sok élménnyel. Mint ahogyan a megnyitó részében is elhangzott, jó érzés régi, mondhatni ismerõs arcokat látni, s persze újabb személyeket! Az elmúlt nap megmutatta, hogy sok kedves emléket õrizünk magunkban, s ez a két nap csak gazdagodott. Az Alapítvány és a szervezõk köszönettel tartoznak nektek motoros barátaink a sok dicséretért, a jelenlétért és köszönet az elõadóknak, hogy érdekesebbé tették a napokat!


A Szentlaposi Szûzanya Kápolna Alapítvány által kezdeményezett és partnerként segítõ, támogató motoros szervezetek (Ecsédi Motoros Egyesület, MOTaMOT, Szkíta Motorosok, Felvidéki Motorosok, MotorkerékPálosok közössége) közös eseménye a (05.19.) pénteki napon kezdõdött ünnepi szentmisével és fáklyás körmenettel. A szentmisét Varga József atya, helyi plébános celebrálta, aki a szentbeszédében kifejtette, a szeretet fogalmát, s hogyan is kell értelmezni azt, amit Jézus ránk hagyott. Mint mondta: „... a szeretett döntés a másik ember mellett, s ebben a döntésben benne van az áldozatkésség. Az egymásra fordított idõ nagyon nagy érték a mai világunkban, a mai korunkban, ha mást nem, a mai estébõl ezt az egymásra fordított idõt tudjuk odaadni." Valamint elmondta, hogy ez a kis kápolna egy „oázis, az Istenhez vezetõ úton. Megállunk és tanulni akarunk valamit Istentõl." A fáklyás körmenetet követõen vacsora várta a zarándokokat, melyet az Ecsédi Motoros Egyesület készített és ajánlott fel.


Másnap ünnepélyes köszöntõvel vette kezdetét a rendezvény. Csontos Péter az alapítvány alapító tagja, koordinátora, dr. Gorda Éva az Ecsédi Motoros Egyesület titkára, valamint Tóth Zoltán a MOTaMOT képviselõje köszöntette motoros zarándokokat, érdeklõdõ vendégeket. A megnyitót követõen Kiss Gergely háromszoros olimpiai és világbajnok elõadása következett, beszélgetõ társa Pápay Bálint (MOTaMOT képviseletében)volt. Mindkettõjük személyiségének köszönhetõen, valamint az érintet témákból adódóan olimpikonunk egy laza, közvetlen és kötetlen beszélgetéssel ajándékozott meg minket. A beszélgetés témái érintették az eredményeket, a sportot, a sport kezdetét, a lelkiséget, a kitartást, s a mindennapokat. Az elõadást követõen finom ebéddel várták a helyi motoros egyesület tagjai a motorosokat, s minden érdeklõdõt, melyet a MOTAMOT ajánlott fel. Mindezek alatt lehetõség adódott mindenki számára vért adni a véradókamionban. A Magyar Vöröskereszt egri munkatársainak ezúton is köszönjük a közremûködõ munkáját. A nap során számos motoros és nem motoros adta a vérét, köztük Kiss Gergely olimpikon is, valamint három személy ritka vércsoportjának köszönhetõen sürgõs felhasználásra került egy baleset miatt.
Az ebédet követõen folytatódtak a programok Benkõ László író és Machovits László (Hunyadi Rend képviseletében) beszélgetõ partner egy remek író-olvasó találkozót valósítottak meg. Melynek témája a Szent László életét feldolgozó kötetek, valamint a történelmi regényekrõl szólt, hiszen idén Szent László éve van. Sajnáljuk, hogy Bán János író a Hunyadi regények szerzõje nem tudott itt lenni betegségébõl adódóan, így nem jött össze a pódiumbeszélgetés, ám mi elõbbi jobbulást kívánunk neki! Az idõ kegyes volt egész hétvégén, így sor kerülhetett a meghirdetet formában a motoros felvonulásra, motoros rendõrjárõrök felvezetésével.


A motoros felvonulás után Kisteleki Gergely solymász bemutatója következet, aki madaraival és tehetségükkel elvarázsolta a közönséget!
A programokat mintegy megkoronázta az ünnepi szentmise, melyet Balla Barnabás pálos rendi szerzetes celebrált, majd a motorosok megáldása következett a nap zárásaként.
Barnabás testvér szentbeszédében a minket körülvevõ „nagymamának álcázott farkasok" és azok fenyegetõ tevékenységeirõl szólt. „... ha tudjuk mi veszélyes, ha tudjuk, mi árt nekünk, azt elkerüljük. Ám, ha nagymamának van álcázva például a farkas, akkor az ember közel megy hozzá, könnyebben szóba egyedik vele, s így tovább. De a farkast messzire elkerüljük. Azért szeretem a mesének ezt a mozzanatát, mert az embert képessé teszi arra, hogy rádöbbenjen, hogy a mai világban számtalan olyan esemény, szituáció, információ van, ami valójában farkas, csak valamiben be van öltöztetve, be van csomagolva, hogy az ember ne féljen tõle. Nekünk, keresztényeknek nagy segítség, hogy Jézus Krisztus elhozza nekünk pünkösdkor a Szent Lelket, s várjuk, hogy minden ember szívében eljöjjön a pünkösd, hogy a szentlélek segítségével meg tudjuk különböztetni mi a látszat, és mi a valóság, ki a farkas és ki az, aki álcázva van."
A szentmisét követõen a még sátorban vagy szálláson pihenõ motoros zarándokok csendes beszélgetõ estével, népi énekek éneklésével és hallgatásával folytatták.


Az alapítvány kuratóriuma és a szervezõ motoros partnereink köszönik mindenkinek a jelenlétet, az elõadóknak az elõadásokat, bemutatókat, a Magyar Vöröskeresztnek a mindennapos munkáját, a véradóknak a véradást, hogy hõsök lettek, a motoros járõröknek a jelenlétüket, a motorosoknak vagy egyéneknek a közremûködõ segítségüket.
Köszönet a helyi motorosoknak a finom ebédet és vacsorát, a rendezvény biztosításáért, a szentmisék tartalmas bemutatásáért Varga József atyának, Balla Barnabás testvérnek, a kántor úrnak a közremûködést, az autóbusz sofõrnek a helyi járatért, a beszélgetõ partnereknek, a fotósnak, a hangosításért felelõsöknek, a büfé üzemeltetõjének, valamint mindenkinek, aki támogatásával, vagy felajánlásával, munkájával segítette az idei motoros búcsú kiemelt eseményünk létrejöttét!
A Jó Isten segítsen mindenkinek, s a Boldogasszony óvjon mindenkit! Jó példával élni két keréken! Széles Utat!