1041 Budapest Árpád út 88 (Bejárat a Lebstück Mária utcából)


+36/70-5004001
| info@motostyling.hu

10. Motoros Búcsú Kerékpáros és Motoros Zarándoklat beszámolója

2016-05-16 14:08:46
10. Motoros Búcsú  Kerékpáros és Motoros Zarándoklat beszámolója kép

Jó példával élni két keréken!” – nem hiába lett az évrõl évre májusban megrendezésre kerülõ motoros zarándoklat mottója. Majd két évig gondolkodtunk, tanakodtunk azon az alapítványon belül, hogy hogyan lehet az épített örökségen túl, a hagyományainkat, a kultúránkat, a hitünket és a Mária tiszteletet tovább adni. Egyértelmû volt kellenek a jó példák! Mindezek mellett azt is tudnunk kellet, hogy kik által, s akkor jött a sugallat; meg kell mutatnunk a motoros társadalom pozitív törekvéseit! Aztán összeállt, s megszületett elõször csak kerékpáros és motoros zarándoklatként, majd késõbb két napos esemény formájában Motoros Búcsúként.

S most az elmúlt hétvégén 10. alkalommal kerül megrendezésre, a már hagyományokhoz híven a Motoros Búcsú - Kerékpárosok és Motorosok Zarándoklata az Ecséd település szélében található festõien szép Szentkút-völgyében. A jubileumi alkalom, jelentõs fordulópont volt a szervezõk szempontjából, hiszen 10. alkalommal érkeztek motoros zarándokok eme kicsi kápolnához, hogy lelkileg feltöltõdve, áldással kezdjék az idei szezont. Ezért igyekeztünk szerény, de tartalmas programokat szervezni az ide érkezõk megelégedésére.


A rövid megnyitót követõen az alapítvány és a motoros civil szervezetek közös kiemelt eseményének keretében itt köszöntöttük Benkõ Lászlót urat, aki több sikeres történelmi regények szerzõje, aki író-olvasó találkozón nagy sikernek örvendett. Közvetlensége és tartalmas, színvonalas elõadása örök élmény marad minden résztvevõ számára. Az elõadás, és baráti eszmecserének hangulatát segítette Machovits László (Macho) motoros barátunk a Hunyadi Rend kapitánya, mint beszélgetõ partner.

Aztán a finom ebédet követõen, amit a MOTaMOT felajánlásából és az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából készült, már megjelenésével nagy figyelmet kapott Mónus József hagyományõrzõ harci és távlövõ íjász, többszörös világbajnok és világrekorder elõadása. Valami szenzációs bemutatónak lehettek részesei a megjelentek, ami leginkább motiváló és lenyûgözõ volt; elõször a kápolnától 130méterre egy zászló jelzésénél található mûanyag poharat célzott meg sikeresen, majd egy kb.: 400méterre lõtt, s bizonyította miképpen vív a magyar zászló becsületéért!

A meghirdetett ünnepi programnak megfelelõen kezdõdött Czemez Frakas lovas zarándok elõadása, aki a lelkiségi programokat gyarapítva beszélt a lovas zarándoklatról, a vállalható célokról és a hit erejérõl. Nagyon jó felvezetése volt az idõrendben közeledõ szentmisének, egy lelki többlet.

Az alapítvány és minden szervezõ meglepetésére Rácz László felvidéki motoros barátunk, és kovácsmester saját készítésû mûalkotásait ajánlotta fel jótékonysági árverésre, melybõl befolyó összeget a szenthely Boldogasszony kápolna fejlesztésére ajánlották a licitálók. Ez úton is köszönjük a felajánlást mind a mûtárgy alkotójának, mind a vevõknek!

Miközben erõteljesen tûzött a nap és lágyan lengedezett a szél, mind egyre több motoros és érdeklõdõ zarándok érkezett a szenthelyre. Az alapítvány rendelkezésére álló területén szinte teljesen megtelt motorosokkal és gyalogos zarándokokkal az ünnepi szentmisére, melyet Balla Barnabás atya Pálos Rendi szerzetes celebrált, s melyet Hargitafürdõrõl érkezett erdélyi gyerekek ünnepi öltözetben csodálatos énekekkel tettek felejthetetlen élménnyé. Az ünnepi szentbeszédben kiemelte, mint tapasztalt motoros fontos, hogy tudjuk a rendben, avagy a normálatlanul közlekedõk csoportjában akarunk e haladni utunk folyamán. Továbbá elmondta több függõség van, de csak az a fontos miképpen függünk egymástól, miképpen értékeljük társainkhoz, barátainkhoz, motoros társainkhoz való kapcsolatunkat, nem csak a mindennapokban, hanem az úton is. S miképpen függünk a Jó Istentõl; közeledjünk és szeressük, merjünk imádkozni. Szentbeszédében megemlékezett a néhai apát úrról és hangsúlyozta a szervezõk iránti tiszteletet, s elismerést, hogy milyen összeszedetten, lelkiismeretesen szervezik a programokat és várják a motorosokat. A jubileumi szentmisét követõen természetesen a hagyománynak megfelelõen áldásban részesültek az érkezõ motorosok.

Az egész napos programok mellett a múlt évhez hasonlóan idén is lehetõség volt véradásra az érkezõ véradókamionban, a balesetmentes közlekedés jegyében! A véradásban partnereink voltak a Magyar Vöröskereszt Hatvan Területi Szervezetének munkatársai, akiknek ezúton is köszönjük áldozatos munkájukat!

Zárásképpen mit is mondhatnánk egy ilyen fantasztikus hétvége után, nos, talán azt, hogy ne felejtsétek el a programok mondanivalóját: szolgálat, õsi hagyaték, hagyomány, tisztelet, s Barnabás atya intelmét, hogy merjünk függeni Istentõl, és keressük õt gyakorta. S ne feledjétek, lehetnek - a ti elmondásaitok szerint - a szervezõk a szikrák, de igazából ti vagytok a láng, amelyet õrizni kell, majd tovább adni!

Mindenkinek köszönjük a sok bátorítást, a sok segítséget, a sok elismerést, jól esett. Köszönjük felejthetetlen és maradandó élményt meghívott neves elõadóknak; Benkõ Lászlónak, Mónus Józsefnek, Czemez Farkasnak! Köszönetet mondunk a szervezett zarándoklatért a MotorkerékPálosok közösségének, és a zarándoklatért felelõs személynek, barátomnak; Ignácz Jánosnak! Köszönjük Balla Barnabás testvérnek a csodálatos. tartalmas szentmisét, a Hargitafürdõrõl érkezett erdélyi gyermekeknek és kísérõiknek a szép, megható énekeket; õk a jövõ hangjai! Ugyancsak a csodálatos szentmisét köszönjük Varga József atyának, helyi plébánosnak, aki pénteken az események, mint egy nyitányaként celebrált!

Köszönjük a sok segítséget és lelkiismeretes munkát szervezõ partnereinknek, az Ecsédi Motoros Egyesületnek, a Motorosok a Motorosokért Közhasznú Alapítványnak, az MYXY Moto Klubnak, a Felvidéki motoros szervezeteknek! Köszönjük a közremûködõ szolgálatot a Machovits Lászlónak (Macho), a Hunyadi Rend tagjainak, Karsai Lászlónak, a hangosításért felelõs személynek, a kántoroknak, a fotósnak, az autóbusz vezetõjének és mindenkinek, aki kicsit is hozzájárult a Jubileumi Ünnep megrendezéséhez, lebonyolításához! Köszönjük továbbá a Magyar Vöröskereszt Hatvan Társégi munkatársainak, a Véradókamion sofõrjének és a Magyar Rendõrség Hatvan-Fõkapitányság munkatársainak, a Rendõrmotorosoknak a szíves közremûködést! Köszönjük a média partnereinknek a segítségét, hogy megosztották az eseményt a hallgatókkal, olvasókkal!

Külön köszönjük mindazoknak, akik valamely módon -Kõjegy megvásárlásával, adományokkal, jótékonysági árverésbõl befolyt összeggel- hozzájárultak a Boldogasszony kápolna és a települést összekötõ útszakasz felújításához, a szenthely és a kápolna további fejlesztéséhez! Hálásak vagyunk!

Jövõre Ugyan Itt Mindenkit Szeretettel Várunk!

Addig is Széles Utat, s ne feledjétek, 'Jó példával élni két keréken!'

 

Szentlaposi Szûzanya Kápolna Alapítvány Kuratóriuma sk.